Op der Buurschter Millen

Mam Monni Joke an der Tatta Suzanne um Camping an de 60er Joeren

Mir hunn zu deene Leit gehéiert, déi nach keen Auto haten. Mir hunn och selwer kee Camping gemaach. Eis Noperen awer, de Monni Joke an d’Tatta Suzanne, dat ware grouss Camping Frënn. Si haten alles, wat ee fir de Camping gebraucht huet. An der grousser Vakanz hunn si mech fir 8 oder mol 14 Deeg mat op de Camping geholl. Fir mech war dat ëmmer eng schéin Zäit.

Am Fréijoer si mir och dacks mam Monni Joke an der Tatta Suzanne Sonndes op d‘Buurschter Millen dee ganzen Dag picknicke gefuer. Mir, dat ware meng Mamm, meng grouss Schwëster an ech. Meng Mamm an d’Tatta Suzanne hunn de ganzen Dag virdrun de Picknickkuerf virbereet. Si hu Gromperenzalot mat haartgekachten Eër, Wierschtercher, eng Baguette, e Kuch, Kaffi an nach eng etlech aner gudder Saachen agepaakt. De Monni Joke huet de Klappdësch, d’Still, de Sonneprabelli an d’Loftmatratzen an den Auto gelueden. Meng Schwëster an ech hunn eis e puer Spillsaachen an eis Schwammsaachen zesummegesicht. An da war et endlech souwäit. Sonndesmoies an aller Fréi si mir voller Begeeschterung op d’Buurschter Millen gefuer.

Esou war et op engem schéine, waarmen Dag am Fréjoer. Eise Maillot hu mir leider net dierfte mathuelen. D’Mamm hat gemengt, fir an d’Waasser puddelen ze goe wier et nach ze kal. Dee Sonndeg awer hat d’Sonn et extra gutt mat eis gemengt. Et war esou waarm wéi am déckste Summer. Dowéinst haten och nach vill aner Leit de Wee op d’Buurschter Millen fonnt. An déi haten hire Maillot derbäi a konnten an d’Waasser goen. Meng Schwëster an ech, mir hu laang Gesiichter gemaach. Dat huet eis guer net gepasst.

Nodeems de Monni Joke alles aus den Auto gelueden an opgeriicht hat, ass hie virum Iessen an de Chalet (dat war e Bistrot) een Aperitif drénke gaang. Meng Mamm an d’Tatta Suzanne hunn d’Kierf mam Picknick ausgepaakt an den Dësch gedeckt.

Picknick

Meng Mamm, d’Tatta Suzanne an de Monni Joke beim Picknicken

Mir ass d’Zäit laang ginn an ech wollt bei de Monni Joke an de Chalet goen. Ech hu menger Mamm Bescheed gesot an hu mech op de Wee gemaach. Wéi ech dann sou laanscht d’Sauer gaange sinn, an déi aner Leit am Waasser gesinn hunn, hunn ech mech einfach net gepackt. Ech wollt an d’Waasser puddele goen. Ech sinn nach e Stéck viru gaangen, bis ech bei e puer Roulottë komm sinn. Hannert de Roulottë war eng Plaz wou ech konnt an d’Waasser goen ouni datt d’Mamm oder d’Tatta Suzanne mech konnte gesinn. Ech hu meng nei schwaarz lacke Schung a meng wäiss Stitzercher ausgedoen a si voller Freed mat de Féiss an d’Waasser gaang. Allerdéngs hunn d’Steng, déi am Waasser louchen, mech zimlech vill ënnert de Féiss gepickt. Dat hat ech net gären. Soss hat ech nämlech extra Plastik Schung u fir an d’Waasser ze goen. Da konnten d‘Steng engem jo och net wéi doen. Wat also elo maachen? Ech sinn erëm aus dem Waasser eraus, hu meng nei schwaarz lacke Schung ugedoen an erëm zeréck an d’Waasser. Dat huet Spaass gemaach.

Während mengem Gepuddels an der Sauer hat ech d’Zäit glat vergiess. Ech hat guer net matkritt dass de Monni Joke erëm zeréck komm war an datt et Zäit fir d’Mëttegiesse war. D’Mamm an d’Tatta Suzanne ware verwonnert, datt ech net bei him war. Mee de Monni Joke konnt hinnen och net soen wou ech wier. Si hu sech all Suerge gemaach well se mech verluer haten. De Monni Joke huet meng Mamm an d’Tatta Suzanne berouegt a gesot, hie géing no mir siche goen. Mir hätten eis bestëmmt verpasst.

De Monni Joke hat mech séier fonnt. Hie war direkt laanscht d’Waasser gaang. Ouni datt ech eppes matkritt hat, ass hien d’Mamm an d’Tatta Suzanne siche gaang. Dunn ass et schéi ginn. Meng Mamm huet Zoustänn kritt. Si war rosen well ech mat menge schéinen, neie Schung an d’Waasser war. Si konnt net verstoen, datt déi vill spatz Steng am Waasser Schold dorunner waren. D’Tatta Suzanne an de Monni Joke hu gelaacht. Nodeems meng Schung gedréchent an net futti waren, huet och meng Mamm sech erëm berouegt.

Ech war scho bestuet, dunn hunn ech d’Geschicht vun den neie lacke Schung nach ëmmer ze héiere kritt.

Sauer

Meng grouss Schwëster an ech mat der Tatta Suzanne

 

Bikini

De Bikini hat d’Tatta Suzanne mir gebitzt